Systemowo wygrać z sepsą

Opublikowano dnia: 24 kwietnia, 2024Kategorie: Aktualności, Wyróżnione, Nauka

Blisko 20 lat trwa dyskusja o potrzebie stworzenia krajowego rejestru sepsy i ogólnopolskich standardów diagnostyki i leczenia. Bez efektu. – Brak systemowych rozwiązań nie służy ani pacjentom, ani lekarzom – uważa anestezjolog prof. Mirosław Czuczwar kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie.

Sepsa jest gwałtowną uogólnioną reakcją zapalną organizmu na zakażenie (inaczej uogólnionym zakażeniem). Wywołują ją krążące w krwi drobnoustroje, najczęściej bakterie (na zdjęciu Klebsiella pneumoniae) oraz ich toksyny, ale też grzyby, rzadziej wirusy. W najcięższych przypadkach rozwija się wstrząs septyczny, który jest stanem zagrożenia życia, ponieważ prowadzi do niewydolności narządów. Śmiertelność w sepsie jest bardzo wysoka.

Standardami leczenia sepsy zajmowała się senacka Komisja Zdrowia. Eksperci biorący udział w dyskusji mówili o stworzeniu ogólnopolskiego rejestru przypadków sepsy, który pozwoli określić, jacy pacjenci są leczeni, gdzie, w jaki sposób i z jakim skutkiem. W posiedzeniu uczestniczył prof. Mirosław Czuczwar.

– Rejestr sepsy wpłynie pozytywnie na jakość leczenia w szpitalach. Brak systemowych rozwiązań nie służy ani pacjentom, ani personelowi, ani płatnikowi – podkreślił przypominając, że czas pandemii COVID-19 pokazał, czego w systemie brakuje, by skuteczniej walczyć z sepsą.

Profesor nawiązał do działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która walce z sepsą poświęciła ubiegłoroczny finał. Zebrała na ten cel 243 mln zł, za które kupiła m.in. sprzęt do szybkiej diagnostyki zakażeń.

– Jerzy Owsiak mówił wtedy, że z trzeba wygrać z sepsą i razem możemy pokonać to zło. Chcemy doprowadzić do tego zwycięstwa, ale na razie to się nie udało – powiedział lekarz.

Według niego sytuację poprawiłoby m.in. stworzenie ogólnokrajowego systemu skoordynowanej opieki, dzięki któremu lekarze w każdym szpitalu wiedzieliby m.in., gdzie jest ośrodek referencyjny (specjalizujący się w leczeniu sepsy), jakie są kryteria przyjęcia do niego i kto odpowiada za transport.

(oprac. jkg/Nauka w Polsce)