Medicus

Miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej
ul. Chmielna 4
20-079 Lublin

Redakcja pok.

tel: 81 536 04 73
fax: 81 536 04 70
e-mail: medicus@oil.lublin.pl

Ważne linki

  • Informacje dla reklamodawców

  • Strona główna LIL

Rada programowa

Monika Bojarska-Łoś
Piotr Denysiuk
Teresa Dobrzańska-Pielichowska
Ewa Dudko
Dariusz Hankiewicz (przewodniczący)
Jerzy Jakubowicz
Dariusz Samborski

Redakcja

Anna Augustowska (redaktorka naczelna)
Ewa Urbanowicz (sekretarz biuletynu)
Iwona Burdzanowska (fotografka)

Współpracownicy

Marek Derkacz
Małgorzata Gnyś
Dariusz Hankiewicz
Janka Kowalska
Wioletta Szafrańska-Kocuń

Informacje

Artykuły, zdjęcia i ryciny są objęte prawami autorskimi.

Kopiowanie, przedruki i rozpowszechnianie tylko po uzyskaniu zgody Redakcji.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i adiustacji tekstów nadesłanych do redakcji.

Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy.

Lubelska Izba Lekarska