Ablacja PFA – i migotanie ustanie

Opublikowano dnia: 25 kwietnia, 2024Kategorie: Aktualności, Wyróżnione, Wiedza i umiejętności

– Cieszymy się że jako pierwsi w Polsce, możemy poszerzyć leczenie naszych pacjentów o nową metodę, którą jest PulseSelect™ opracowana przez firmę Medtronic. Metoda ta pozwoli na zwiększenie dostępu do nowoczesnych, bezpiecznych i skutecznych technik zabiegowego leczenia zaburzeń rytmu serca dla pacjentów z makroregionu lubelskiego – mówił w środę 24 kwietnia prof. UM dr hab. n. med. Andrzej Głowniak, Lekarz Kierujący Klinicznym Oddziałem Elektrokardiologii SPSK Nr 4 w Lublinie.

W Klinicznym Oddziale Elektrokardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie właśnie została wprowadzona nowa metoda małoinwazyjnego leczenia migotania przedsionków. Po raz pierwszy w kraju i w Europie Środkowo-Wschodniej zostały przeprowadzone zabiegi ablacji techniką PFA za pomocą nowoczesnej platformy PulseSelect™.

Migotanie przedsionków to najczęściej występująca arytmia serca w Polsce i jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej kardiologii. Liczba osób z tym schorzeniem stale się zwiększa, co paradoksalnie ma związek z postępem w opiece zdrowotnej i w konsekwencji wydłużeniem długości życia. Najbardziej skuteczną metodą terapii jest ablacja – zabieg polegający na wybiórczym wyłączeniu aktywności obszarów mięśnia sercowego odpowiedzialnych za nieprawidłowe wytwarzanie lub przewodzenie impulsów. Dzięki wytworzeniu w sercu niewielkich blizn następuje zatrzymanie przewodzenia nieprawidłowych sygnałów elektrycznych. W Klinicznym Oddziale Elektrokardiologii SPSK Nr 4 w Lublinie ok. 80 proc. zabiegów ablacji wykonywanych jest u pacjentów z migotaniem przedsionków.

24 kwietnia specjaliści Klinicznego Oddziału Elektrokardiologii wykonali pierwsze w Polsce zabiegi techniką PFA (pulsed-field ablation) za pomocą platformy PulseSelect™ stworzonej do leczenia zarówno napadowego, jak i przetrwałego migotania przedsionków. Metoda pulsed-field ablation polega na wykorzystaniu zjawiska elektroporacji w celu uzyskania trwałego, wybiórczego wyłączenia obszarów mięśnia sercowego odpowiedzialnych za nawroty arytmii.

– Pulsed-field ablation to pierwsza technika nietermalna, a więc niepowodująca zmiany temperatury tkanek serca. Polega na likwidacji nieprawidłowej aktywności obszarów odpowiedzialnych za arytmię przy pomocy impulsów pola elektrycznego, co wiąże się wysoką selektywnością tkankową – a więc mniejszym ryzykiem wystąpienia powikłań. Zabiegi techniką elektroporacji wykonywane są w naszym oddziale od dwóch lat za pomocą systemu FARAPULSE™ Boston Scientific – podkreślał prof. Głowniak.

aa

Zdjęcia Łukasz Głaczkowski