Szpital z akredytacją MZ na 3 lata

Opublikowano dnia: 11 lipca, 2024Kategorie: Aktualności, Wyróżnione

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie otrzymał akredytację Ministerstwa Zdrowia. Tym samym potwierdził status placówki medycznej spełniającej najwyższe standardy jakości świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów.

Certyfikat akredytacyjny dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie został przyznany przez Ministra Zdrowia na trzy lata, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej. Jest to siódmy tego typu certyfikat tej placówki. Ponadto w czerwcu bieżącego roku szpital przeszedł audyt zewnętrzny realizowany przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland.

Proces akredytacji prowadzi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ministerialna jednostka. Certyfikat akredytacyjny przyznawany przez CMJ jest istotny, ponieważ potwierdza jakość pracy i zazwyczaj oznacza premiowanie jednostek większym kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia czy też szersze możliwości prowadzenia badań klinicznych.

Wizyta akredytacyjna Centrum Monitorowania Jakości w USK Nr 4 w Lublinie odbyła się w dniach 7-9 lutego. Szpital odwiedziło dziewięciu niezależnych wizytatorów, którzy oceniali pracę szpitala kompleksowo, pod kątem spełniania standardów akredytacyjnych. Ich pytania dotyczyły m.in. wniosków wynikających z analiz klinicznych prowadzonych przez lekarzy w oddziałach i podejmowanych w ich wyniku działań doskonalących obszar opieki lekarskiej, prawidłowości prowadzonej dokumentacji, zdarzeń niepożądanych, zakażeń szpitalnych. Szpital otrzymał 83 proc. punktów, co stanowi wzrost o 6 proc. w stosunku do wyniku z 26 lutego 2020 roku.

Akredytacja to system zewnętrznej oceny jakości ochrony zdrowia, który pozwala ocenić, w jaki sposób placówka dba o jakość i bezpieczeństwo pacjenta. Pozwala stwierdzić, jak szpital zmniejsza ryzyko związane z hospitalizacją, systematyzuje procedury medyczne i organizacyjne oraz dostosowuje funkcjonowanie do wymogów standardów.

aa