Lekarka przewodniczy radzie

Opublikowano dnia: 21 maja, 2024Kategorie: Aktualności, Wyróżnione, Wydarzenia

Nowa Rada Seniorów Miasta Lublin wybrała swoje prezydium. Przewodniczącą została doktor Maria Laskowska-Szcześniak, internista i geriatra. IV kadencja Rady Seniorów potrwa do 2029 roku.

 Rada Seniorów Miasta Lublin jest organem opiniodawczo-doradczym prezydenta miasta we wszystkich sprawach dotyczących osób starszych. Członkowie m.in. uczestniczą w sesjach Rady Miasta, wypowiadają się w sprawie zadań Budżetu Obywatelskiego, biorą udział w konferencjach i zebraniach lubelskich organizacji pozarządowych, są także zaangażowani w organizację wydarzeń dla seniorów.

To 14-osobowe gremium, które tworzą osoby wskazane przez podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych oraz przedstawiciele osób starszych, posiadających poparcie co najmniej 30 mieszkańców Lublina, którzy ukończyli 60 rok życia.

20 maja odbyło się pierwsze posiedzenie RS IV kadencji podczas którego wyłoniono prezydium. Zebrani na przewodniczącą wybrali dr Marię Laskowską-Szcześniak, której kandydaturę na radną skazała Fundacja Tysiąca Kroków.

Prezydium Rady Seniorów będzie można poznać 3 czerwca, podczas inauguracji Lubelskich Dni Seniora.

(oprac. jkg)

Fot. UM Lublin