Lekarz kronikarz – dr Zygmunt Klukowski

Opublikowano dnia: 9 grudnia, 2023Kategorie: Aktualności, Wyróżnione

Ukazało się długo wyczekiwane wznowienie pełnej spuścizny Zygmunta Klukowskiego „Zamojszczyzna 1918–1959”. To wielowątkowa opowieść polskiego lekarza z mnóstwem unikalnych zdjęć doczeka się IV wydania nakładem wydawnictwa Ośrodka KARTA. Zygmunt Klukowski (1885–1959) – lekarz, społecznik, historyk regionalista, bibliofil. Od 1919 roku dyrektor szpitala w Szczebrzeszynie, postać fascynująca.

Notowane na gorąco wydarzenia po I wojnie światowej to wyjątkowy zapis lokalnych dziejów, które przekładają się na uniwersalną historię. Klukowski przeplatał historie obyczajowe, przystępne i codzienne z wydarzeniami ponadjednostkowymi, oddziałującymi na cały kraj. Opisywał między innymi rozwój II Rzeczpospolitej wraz z narastającym antysemityzmem, okupację niemiecką i nastanie komunizmu po wkroczeniu Sowietów. Intrygujące są również spostrzeżenia ówczesnego lekarza na praktyki znachorskie i pozycję kobiet w społeczeństwie. Ta mieszanka sprawia, że jest to dziś jedno z ważniejszych i pełnych świadectw XX wieku.

Spotkanie wokół książki Zygmunta Klukowskiego „Zamojszczyzna 1918–1959″ odbyło się 8 grudnia w sali czarnej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. O osobie Klukowskiego i jego dziele ze Zbigniewem Gluzą i Agnieszką Knyt z Ośrodka KARTA rozmawiał prof. Rafał Wnuk, historyk.

Opr. aa