Badania prenatalne sfinansuje NFZ

Opublikowano dnia: 14 czerwca, 2024Kategorie: Aktualności, Wyróżnione, Pomoc

Od 5 czerwca 2024 r. każda kobieta, która jest w ciąży, może wykonać badania prenatalne bezpłatnie – niezależnie od swojego wieku. To kolejny element pakietu „Świadoma, bezpieczna ja”. Tym samym zniesiono ograniczenie wiekowe dla kobiet w programie badań prenatalnych.

Do 5 czerwca br refundacja przysługiwała jedynie kobietom obciążonym chorobami lub tym po 35. roku życia, choć z praktyki lekarzy wynika, że wiek nie zawsze ma znaczenie.

– W województwie lubelskim jest 9 poradni, które realizują program badań prenatalnych – mówi Paweł Piróg, dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego.

Badania prenatalne oceniają ryzyko schorzeń płodu – od letalnych zespołów chorobowych po wady, które można naprawić jeszcze przed lub zaraz po porodzie. Gdy wiadomo, czego się spodziewać, można się do tego przygotować a kobieta może odbyć poród w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób. – Unikamy wtedy przypadkowości, że dziecko ciężko chore, wymagające pilnej interwencji, rodzi się w ośrodku w ogóle do tego nieprzygotowanym – podkreślają lekarze.

W poradni, która realizuje program badań prenatalnych, pacjentka przejdzie nieinwazyjne badanie diagnostyczne: genetyczne USG płodu w 11/14 tygodniu ciąży; badanie biochemiczne – oznaczenie w surowicy krwi w 11/14 tygodniu ciąży i USG płodu w 18/22 tygodniu ciąży.

Na podstawie wyników tych badań lekarz podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania. Jeśli to będzie potrzebne, skieruje pacjentkę na dalsze badania inwazyjne: pobranie materiału do badań genetycznych w drodze amniopunkcji, biopsji trofoblastu lub kordocentezy pod kontrolą USG. Przeprowadzenie badań inwazyjnych jest uzależnione od zgody pacjentki.

– W poprzednich trzech latach, w naszym województwie każdego roku około 3 tysięcy kobiet korzystało z badań prenatalnych w ramach tego programu. Po zmianach z badań będzie mogło skorzystać każda kobieta w ciąży informuje Piróg.

Lista placówek w województwie lubelskim z adresami i numerami telefonów jest dostępna na stronie lubelskiego OW NFZ
(https://www.nfz-lublin.pl/program_badan_prenatalnych ).

aa