Ilu wykształcimy lekarzy

Opublikowano dnia: 29 maja, 2024Kategorie: Aktualności, Wyróżnione, Nauka

Jest propozycja limitu przyjęć na studia lekarskie w roku akademickim 2024/2025. W ministerialnym projekcie rozporządzenia uwzględniono dwie lubelskie uczelnie.

 Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia, który określa limit przyjęć na kierunku lekarskim w roku akademickim 2024/2025.

Obecnie na studia na kierunku lekarskim projektowany limit przyjęć ogółem wynosi 9 636 miejsc (w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców wynosi 6228 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim 1569 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski – 1839 miejsc).

Natomiast na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit przyjęć wynosi 1366 miejsc (w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców wynosi 822 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim – 256 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski – 288 miejsc).

W ministerialnym projekcie nie uwzględniono uczelni, które nie posiadają zgody Polskiej Komisji Akredytacyjnej na rozpoczęcie kształcenia. W ocenie skutków regulacji wskazano, że dla MZ bardzo ważne jest utrzymanie odpowiedniej jakości prowadzonego kształcenia. Dlatego w projekcie nie zostały uwzględnione propozycje uczelni, które dotychczas nie posiadają zgody PKA.

Są to – jak wyliczono – m.in. Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Politechnika Wrocławska, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi, Akademia WSB, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu oraz 1 filia uczelni już wcześniej działającej (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – filia w Bielsku-Białej).

Resort zaznacza, że ewentualna nowelizacja tego rozporządzenia oraz opis zmian dla roku akademickiego 2024/2025 w stosunku do roku akademickiego 2023/2024 nastąpi dopiero po uzyskaniu ocen PKA.

(oprac. jkg Nauka w Polsce)