Tylko w Lublinie zrobią te badania

Opublikowano dnia: 23 stycznia, 2024Kategorie: Aktualności, Wyróżnione

Dział Diagnostyki Genetycznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie jest jedynym laboratorium w Polsce wykonującym postnatalną diagnostykę zmian somatycznych stosującym techniki aCGH.

Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka (PTGC) po wnikliwej analizie dokumentacji przeprowadzonej przez Towarzystwo, w styczniu 2024 roku przyznał Działowi Genetyki Genetycznej na lata 2024-2026 aż dziewięć certyfikatów w tym certyfikat w zakresie techniki aCGH w ramach postnatalnej diagnostyki zmian somatycznych.

– Przyznanie tego certyfikatu to szczególny powód do dumy, bo dzięki niemu nasz szpital staje się jedynym ośrodkiem w Polsce prowadzącym diagnostykę w tym zakresie – informuje dyrektor USzD Kamila Ćwik.

PTGC od 2015 roku certyfikuje laboratoria, jako referencyjne w danej technice, co oznacza dla laboratoriów genetycznych spełnianie najwyższych standardów w zakresie jakości i wiarygodności wykonywanych przez nie badań. W 2016 roku szpital dziecięcy posiadał tylko 2 certyfikaty, a na samym początku 2024 roku ma ich już 9, co świadczy o stałym rozwoju i udoskonalaniu metod badawczych i podnoszeniu jakości usług medycznych. Posiadanie certyfikatów jest warunkiem koniecznym do przystępowania do konkursów i przetargów ogłaszanych na wykonywanie badań genetycznych. USzD w Lublinie ma podpisanych siedem umów z ośrodkami w Polsce na wykonywanie badań genetycznych u dzieci z ostrą białaczką. Ponadto zostały podpisane umowy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym Nr 1 w Lublinie oraz Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej na wykonywanie badań chimeryzmu u pacjentów po allogenicznych przeszczepach.

Dział Diagnostyki Genetycznej planuje w przyszłości wykonywanie badań na mutacje punktowe metodą Sangera oraz planuje uruchomienie metody Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS – Next Generation Sequency. W 2023 roku został zakupiony aparat ABI3500 DX, który w przyszłości pozwoli na wprowadzenie tych badań. – Należy jeszcze w tym zakresie pozyskać odpowiednio wykształconą kadrę, wykonać serię badań, aby móc ubiegać się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w powyższych technikach – wyjaśnia rzeczniczka szpitala Agnieszka Osińska.

aa