Nasi w rządowym zespole ekspertów

Opublikowano dnia: 12 maja, 2024Kategorie: Aktualności, Wyróżnione, Wydarzenia

W piątek 10 maja 2024 r. po raz pierwszy odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw zmian systemowych w ochronie zdrowia. Gremium ma doradzać minister zdrowia. W gronie ekspertów znalazł się dr Krzysztof Bojarski, poseł na Sejm RP, a jednoczenie dyrektor SPZOZ w Łęcznej.

Do zadań zespołu należeć będzie m.in. przygotowywanie opinii na tematy wskazane przez ministra, współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia, a także jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra. Zespół będzie miał też możliwość inicjować działania i zgłaszać propozycje tematów.

Skład zespołu to minister zdrowia jako przewodniczący oraz członkowie: Krzysztof Bojarski, Agnieszka Mastalerz-Migas, Piotr Nowicki, Marcin Pakulski, Piotr Pobrotyn, Jakub Szulc i Krystian Wita.

Eksperci będą doradzać minister zdrowia i przygotowywać opinie na jej zlecenie w kontekście zmian systemowych w ochronie zdrowia.

aa