Tajemniczy los portretu doktora Głogowskiego

Opublikowano dnia: 25 stycznia, 2024Kategorie: Aktualności, Wyróżnione

Prokuratura dawno temu umorzyła śledztwo ale nadal jest szansa, że portret jednego z prezesów Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego się odnajdzie. Płótno zniknęło w niewyjaśnionych okolicznościach, jest jedynie jego czarno-białe zdjęcie.

Doktor Feliks Głogowski żył na przełomie XIX i XX wieku. Obywatel ziemski, nestor lubelskich lekarzy, filantrop – tak został scharakteryzowany w wydawnictwie poświęconym darczyńcom Biblioteki Publicznej Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. W warszawskim „Kurierze Polskim” z 19 października 1910 roku rubryka „Z Królestwa” informuje o śmierci 82-letniego doktora, założyciela, prezesa i członka honorowego Towarzystwa Lekarskiego w Lublinie.

Musiał być osobą szanowaną. Nic więc dziwnego, że tak jak wówczas to było w zwyczaju Feliks Głogowski został sportretowany. Powstał obraz „w typie mieszczańskim”, kim był malarz nie wiadomo.

W latach 80. ubiegłego wieku obraz został wpisany do rejestru zabytków. Jak dawne to były czasy mówi adres miejsca zachowania dzieła: Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Lublinie – ul. Pstrowskiego 12. Dziś mało kto pamięta, że taką nazwę nosiła w czasach PRL ul. Peowiaków, a w gmachu Centrum Kultury przez wiele lat przyszli medycy i pracownicy naukowi mieli swój księgozbiór i pomieszczenia.

Najprawdopodobniej to właśnie w czasie przeprowadzki na ul. Szkolną portret doktora Głogowskiego, który wisiał w czytelni czasopism – zniknął. Zmiana lokalizacji instytucji trwała od czerwca do sierpnia 2000 roku. Brak płótna, wycenionego wówczas na 4 tysiące złotych, wykazała kontrola wojewódzkiego konserwatora zabytków sześć lat później.

Uczelnia zawiadomiła policję. Wobec niewykrycia sprawcy, prokuratura wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa. 26 stycznia mija 17 lat od tej decyzji. Później nie podejmowano już żadnych dalszych czynności. Portret brodatego mężczyzny siedzącego w fotelu przepadł.

A to ważna postać dla Lublina. Feliks Głogowski już jako wiceprezes TL wygłaszał referat „O kanalizacyi i assenizacyi miasta”, bo to w lekarskich kręgach podnoszono problem stanu higieny w XIX-wiecznym Lublinie. Głogowski zabiegał o budowę systemu wodociągów i kanalizacji. Chodziło przede wszystkim o zapobieganie epidemiom. Elegancki pan z portretu był prekursorem tych działań.

(jkg)

Fot. Z dokumentacji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków