Przeciw przemocy

Opublikowano dnia: 12 grudnia, 2023Kategorie: Aktualności, Wyróżnione

„16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć” to międzynarodowa kampania, która rozpoczęła się 25 listopada i zakończyła 10 grudnia – czyli w Dzień Praw Człowieka ustanowionego przez ONZ w 1950 roku.

Z tej okazji w lubelskiej auli Caritas odbyło się podsumowanie tej akcji do której tradycyjnie włączył się Lublin. W spotkaniu uczestniczył prezes ORL Leszek Buk.

Celem tej kampanii jest zwrócenie uwagi społecznej na problem przemocy – w rodzinie, wobec dzieci i słabszych. W Lublinie wydano obecnie ponad 1000 niebieskich kart, które są wydawane przez policję. Wciąż jednak część ofiar agresji nikomu tego nie zgłasza i m.in. dlatego organizowana jest akcja „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”.

W Lublinie działa specjalny zespół interdyscyplinarny, który nie tylko ujawniania akty agresji w rodzinach, ale też świadczy pomoc tym, którzy jej doświadczają. Osobom zasłużonym na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej wręczono medale Prezydenta Miasta Lublin oraz medale Unii Lubelskiej.

Opr. aa