Lubelska Transplantologia 2024

Opublikowano dnia: 24 stycznia, 2024Kategorie: Aktualności, Wyróżnione

W przeddzień Dnia Transplantacji lekarze, pracownicy naukowi i studenci mogą uczestniczyć w konferencji poświęconej lokalnej transplantologii. Wydarzenie Lubelska Transplantologia organizowane jest po raz pierwszy.

Konferencja odbędzie się 25 stycznia w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jej organizatorzy stawiają sobie za cel m.in. edukowanie w zakresie transplantologii, promowanie działań prozdrowotnych, upowszechnienie świadectw woli i aktywizację społeczeństwa do świadomego oddawania narządów do przeszczepu. Przewidzieli w programie poruszenie aspektów etycznych czy roli transplantologii w leczeniu nerkozastępczym.

Lubelska Transplantologia 2024 ma pokazać lubelskie środowisko transplantologiczne, zwłaszcza, że polska transplantologia ma bardzo silną pozycję zarówno w Europie, jak i na świecie.

Jak wynika z najnowszych danych Poltransplant, w zeszłym roku przeszczepiono w naszym kraju rekordową liczbę ponad 1800 narządów pozyskanych od zmarłych dawców. Jak oceniają specjaliści, tak wielu transplantacji nigdy w Polsce jeszcze nie było.

Pozyskiwanie zmarłych dawców ma kluczowe znaczenie dla rozwoju przeszczepów. W 2023 r., podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej przeszczepiono nerek (977), wątroby (523), serca (178) oraz płuca (98). W minionym roku przeszczepiono także cztery trzustki (bardzo rzadkie i trudne operacje) oraz 24 nerki wraz trzustką.

Przeszczepy od żywych dawców to najczęściej transplantacje rodzinne. Narządy do takich operacji pozyskiwane są zwykle od osób z najbliższej rodziny, choć dopuszcza się dawców niespokrewnionych, np. małżonków. Sporadycznie wykonywane są tzw. przeszczepy krzyżowe lub łańcuchowe.

W 2023 r. wykonano 78 transplantacji nerki oraz 27 fragmentów wątroby pozyskiwanych od żywych dawców.

Tak wynika z danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”.

Przedstawiciel centrum będzie jedną z osób zabierających głos podczas czwartkowej konferencji Lubelska Transplantologia 2024. Otwarcie o godz. 10. Organizatorzy przewidzieli tam między innymi wystąpienia dr. n. med. Mariusza Matuszka, Koordynatora Wojewódzkiego czy dr. n. med. Jacka Furmagi, Koordynatora Szpitalnego SPSK4.

Wydarzenie związane jest z obchodzonym 26 stycznia Dniem Transplantacji.

(oprac. jkg/Nauka w Polsce)

Do pobrania: