Posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie – 13 marca 2024 r.

Opublikowano dnia: 14 marca, 2024Kategorie: Aktualności, Wyróżnione, Okręgowa Rada Lekarska

W czasie obrad na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w dniu 13 marca 2024 r., którym przewodniczył prezes ORL Leszek Buk, po omówieniu spraw w poszczególnych delegaturach i wysłuchaniu sprawozdań z działalności komisji problemowych podjęto uchwały: w sprawie przystąpienia Lubelskiej Izby Lekarskiej do udziału w pracach nad opracowaniem systemu elektronicznego „Portal obsługi lekarza”; w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kultury a także uchwałę o przyznaniu prof. Andrzejowi Kleinrokowi Dyplomu Laur Medyczny.

Przyjęto też sprawozdania z działalności ORL za rok 2023; zatwierdzono sprawozdania finansowe za rok 2023 i przyjęto projekt budżetu na rok 2024.

Miłym zakończeniem obrad były życzenia z okazji Wielkanocy i czekoladowym upominkiem dla członków Rady.

aa