Noworoczne obrady Rady Lekarskiej

Opublikowano dnia: 18 stycznia, 2024Kategorie: Aktualności, Wyróżnione

Posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie odbyło się 17 stycznia 2024 roku.

W czasie posiedzenia zdecydowano m. in. o rozwiązaniu Komisji Młodych Lekarzy i wprowadzono zmian w regulaminie Komisji Socjalno-Bytowej i Komisji ds. Lekarzy Seniorów.

Po raz pierwszy w tej kadencji ORL, wystosowano apel do Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przedłużenia ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Omówiono też wstępnie sprawy związane z wyborami uzupełniającymi do Okręgowej Komisji Wyborczej.

aa