Historia według doktora Klukowskiego

Opublikowano dnia: 22 kwietnia, 2024Kategorie: Aktualności, Wyróżnione, Historia, Wydarzenia

Na 25 kwietnia zaplanowano sesję poświęconą doktorowi Zygmuntowi Klukowskiemu. To jedno ze spotkań jakie organizuje Biblioteka Uniwersytecka KUL w ramach trwających przez cały 2024 rok wydarzeń, których bohaterem jest niezwykły lekarz związany ze Szczebrzeszynem i Zamojszczyzną.

 Biblioteka Uniwersytecka KUL w swojej kolekcji rękopisów ma wiele ciekawych materiałów. – Wyróżnia się wśród nich archiwum doktora Zygmunta Klukowskiego (1885-1959) ze Szczebrzeszyna. Postać ta jest znana historykom, zwłaszcza badaczom dziejów Zamojszczyzny podczas II wojny światowej. Ostatnimi czasy jednak zainteresowanie zasobem archiwalnym przez niego zgromadzonym nieco osłabło, a jest to bardzo ważny dla historii zbiór, odzwierciedlający bogate życie tego Judyma ze Szczebrzeszyna. Zygmunt Klukowski, lekarz, bibliofil, regionalista, działacz społeczny, autor pamiętników, żołnierz Wojska Polskiego i Armii Krajowej był bez wątpienia człowiekiem nietuzinkowym – mówi dr Arkadiusz Adamczuk, kustosz naukowy z Oddziału Zbiorów Specjalnych BUKUL, który będzie jednym z prelegentów podczas sesji „Lecz kto wie, co mnie jeszcze czeka?! Wokół wspomnień dr. Zygmunta Klukowskiego”. Kustosz opowie tam o spuściźnie archiwalnej lekarza, jako wielowymiarowym obrazie człowieka uwikłanego w historię.

Kolejni uczestnicy sesji to: Dariusz Górny, który przedstawi życie i działalność dr. Zygmunta Klukowskiego oraz Agnieszka Knyt i Przemysław Babś z Ośrodka KARTA, którzy opowiedzą o warsztacie redaktora – kulisach prac nad książką „Zamojszczyzna 1918-1959”.

Prelegentów można posłuchać 25 kwietnia o godz. 13 w Czytelni Teologiczno-Filozoficznej BG KUL (ul. Fryderyka Chopina 27 w Lublinie).

 – Przy całym swoim zaangażowaniu kulturalnym Zygmunt Klukowski był jednak przede wszystkim lekarzem. Codzienna praca w trudnej i biednej placówce, niosła za sobą szereg wyzwań. Ślady tego, jak się z nimi zmagał, znajdują odzwierciedlenie w jego archiwum, w teczkach dotyczących Szpitala w Szczebrzeszynie. Pazur historyka każe mu również zbierać materiały i badać dzieje opieki medycznej w ordynacji zamojskiej, w dobrach radziwiłłowskich w Nieświeżu. Gromadzi dokumenty i opisuje służby medyczne powstania styczniowego. W teczkach dotyczących czasu II wojny światowej i okupacji, poczesne miejsce zajmują kwestie medyczne, dotyczące m.in.: opieki lekarskiej nad partyzantami, czy chorymi – dodaje dr Adamczuk, który w lutym, w ramach ogłoszonego przez dyrekcję BUKUL roku 2024 – Rokiem Zygmunta Klukowskiego – prezentował bogate materiały archiwalne medyka.

Na stronach biblioteki oraz w mediach społecznościowych BUKUL pracownicy zamieszczają informacje i dłuższe teksty poświęcone osobie Zygmunta Klukowskiego oraz zgromadzonym zbiorom. W tej serii ukazał się m.in. post o ekslibrisach doktora.

11 czerwca Iwona Kasiura, starszy kustosz naukowy (Oddział Konserwacji i Zabezpieczenia Zbiorów BU KUL) wygłosi wykład „Konserwacja archiwum dr. Zygmunta Klukowskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL”.

Jak zapowiadają organizatorzy, swoistym podsumowaniem Roku dr. Zygmunta Klukowskiego w BU KUL będzie organizowana w październiku, konferencja „Zygmunt Klukowski. Człowiek wobec historii. Historia Człowieka”. Wydarzeniu będzie towarzyszyła wystawa m.in. archiwum lekarza.

Wstęp na wszystkie spotkania i prezentacje wolny.

(oprac. jkg)

Fot. materiały BUKUL