Między funkcją a estetyką

Opublikowano dnia: 26 czerwca, 2024Kategorie: Aktualności, Wyróżnione, Wydarzenia

10 maja 2024 roku odbyła się IX edycja cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Lekarzy Dentystów „Między funkcją a estetyką”. Wzorem lat ubiegłych, współorganizowana była przez Zakład Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod przewodnictwem dr hab. n. med. Janusza Borowicza, prof. Uczelni, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Lublin, Centrum Innowacji w Ochronie Zdrowia i Medycynie Cyfrowej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego imienia Danylo Halytsky oraz Stomatologiczne Medyczne Centrum Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego imienia Danylo Halytsky we Lwowie.

Przychylając się do licznych próśb uczestników wcześniejszych edycji, tegoroczna konferencja ponownie odbyła się w formie online. Stomatolodzy, a także studenci Wydziału Lekarsko-Dentystycznego z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz z Uniwersytetów Medycznych z Ukrainy mieli okazję wysłuchać wystąpień znanych i cenionych w środowisku stomatologicznym i medycznym specjalistów. Tematyka wykładów była bardzo różnorodna obejmowała wiedzę z zakresu protetyki stomatologicznej, implantologii, stomatologii wieku rozwojowego, ortodoncji, zaburzeń czynnościowych narządu żucia, radiologii stomatologicznej, fotografii stomatologicznej a także antyseptyki w stomatologii.

Konferencja została podzielona na część wykładową oraz plakatową. Podczas czterech sesji wykładowych, wygłoszono 12 referatów, natomiast w ramach dwóch sesji plakatowych: lekarskiej oraz studenckiej zaprezentowano 40 prac naukowo-badawczych. Prace studenckie były oceniane przez komisję konkursową, a najlepsze z nich zostały nagrodzone.

dr n. med. Beata Piórkowska-Skrabucha, prof. Uczelni

Pełny tekst informacji o konferencji dostępny jest po kliknięciu tutaj.