Nowy, rozbudowany i dostępny WOMP

Opublikowano dnia: 13 grudnia, 2023Kategorie: Aktualności, Wyróżnione

W Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy – Centrum Profilaktyczno-Leczniczym przy ul. Nałęczowskiej w Lublinie został dobudowany budynek C i E. We wtorek 12 grudnia odbyło się ich uroczyste otwarcie. W tym wydarzeniu uczestniczył prezes ORL Leszek Buk.

Celem rozbudowy i doposażenia ośrodka było zwiększenie potencjału WOMP CP-L w Lublinie w obszarze POZ, AOS i rehabilitacji leczniczej oraz ograniczenie negatywnych skutków pandemii COVID-19 a także zwiększenie dostępności i poprawy jakości usług medycznych udzielanych w ośrodku, zwiększenie standardu i bezpieczeństwa pacjenta i pracy personelu. Wartość inwestycji to ponad 36,7 mln zł, z czego blisko 25,9 mln zł stanowiło dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Inicjatywy REACT-EU.

Powierzchnia użytkowa nowopowstałego budynku to łącznie niemal 3 200 m2. Będzie się w nim znajdować ponad 40 gabinetów z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Będą to gabinety Praktyki Lekarza Rodzinnego oraz następujących poradni specjalistycznych: chirurgicznej, ortopedycznej, neurologicznej, ginekologicznej, kardiologicznej, reumatologicznej, endokrynologicznej, rehabilitacyjnej, endokrynologicznej wraz z właściwymi dla nich gabinetami diagnostyczno-zabiegowymi oraz pracowni diagnostyczno-zabiegowych EKG i Holtera oraz spirometrii, jak również gabinetów pracowni rehabilitacji.

Ponadto w ramach projektu nastąpi doposażenie gabinetów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zakresie rehabilitacji leczniczej. Zostaną zakupione m.in: system do rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej, aparat do laseroterapii oraz nowoczesne aparaty USG.

Opr. aa