Medyczny List Intencyjny

Opublikowano dnia: 16 listopada, 2023Kategorie: Aktualności, Wyróżnione

W środę 15 listopada w Sali Senatu Collegium Novum U.M. przy al. Racławickich 1 w Lublinie prof. Wojciech Załuska Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prof. Iuriia Kuchyna Rektor Narodowego Uniwersytetu Medycznego imienia Aleksandra Bogomoltsa w Kijowie, podpisali List Intencyjny pomiędzy oboma uniwersytetami.

To deklaracja współpracy edukacyjnej, wspólne prowadzenie badań, zwłaszcza w edukacji medycznej; wymiana studentów, kadry i doświadczeń a także przygotowywanie wspólnych wniosków projektowych.

 Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Narodowy Uniwersytet Medyczny imienia Aleksandra Bogomoltsa w Kijowie, są uczelniami publicznymi z długoletnim doświadczeniem w zakresie kształcenia kadr medycznych. Bliskie położenie geograficzne, podobieństwa kulturowe Polski i Ukrainy a przede wszystkim doskonałe relacje sprzyjają rozwojowi i wymianie dobrych praktyk.

aa